O nás

Power.Net je nezisková síť, která byla založena na idee komunitních sítí  typu CZFree.Net.

Spolek není založen za účelem zisku.

Naším cílem je zejména zajištění provozu celé sítě pro testování vyvíjených prostředků, vzájemnou komunikaci členů a propojení do další sítí založených za podobným účelem.

Po připojení se tak otvírají (mimo Internetu) možnosti jako je: hraní her po sítí s ostatními členy/sousedy, sdílení dat mezi členy, učení se správě sítí apod.

Síť Power.Net je spravována a budována členy spolku a dobrovolníky v jejich volném čase.

V síti je rovněž možné testovat různé hardwarové i softwarové prostředky tzn. Ronja,Laser, bezdrátové spoje, VoIP, IPTV apod. v případě zájmu se neváhejte ozvat na info@pwnet.cz

Často se nás budoucí zájemci o připojení ptají, jak je to s výpadky:

Wi – Fi sítě postavené na bezdrátové technologii Wi – Fi mají často mezi lidmi špatnou pověst a to zejména díky falešně šíreným informacím ze stran ostatních poskytovatelů (např.DSL, kabelovka atd. ), kteří se tak snaží získat další klienty.

Druhý zdroj těchto informací pochází od nespokojených zakazníků, kteří měli tu smůlu a byli připojeni přes Wi – Fi síť s nekvalitní správou.

Závěr, který z toho vyplývá – Pokud máte špatné zkušenosti s Wi – Fi připojením, chyba není, ani nebyla způsobena samotnou technologií nýbrž špatnou správou a údržbou provozovatelem sítě.

Naše síť je postavena na profesionálních páteřních spojích od firem Orcave, Summit Development, Siklu atd. a k žádný výpadkům na našich uzlech nedochází.

Výpadky na síti bohužel mohou být způsobeny např. přírodními událostmi(bouře) nebo předem neohlášenými výpadky elektřiny.Tyto jevy se však snažíme eliminovat záložními zdroji el. energie, ochranou proti bleskům, případně aspoň rychlým výjezdem techniků.

Pro zvýdavější:

Co je CZFree.Net?

O CZFree.Net obecně – netechnické povídání
Aby spolu mohli lidé komunikovat prostřednictvím počítačů, musí být tyto počítače zapojeny do počítačové sítě. Největší počítačovou sítí, která na naší planetě působí, je bezesporu síť Internet. Bohužel s rozmachem internetu tuto síť prostoupila silná komercionalizace a nesvoboda.

Internet se stal obchodem, ve kterém jde jen o peníze a tím se použitelnost tohoto informačního média rapidně snižuje. Objevila se tu ale skupina lidí, kterým tento způsob vývoje nevyhovuje. Tato skupina lidí si chce data přenášet mezi sebou takovou rychlostí, jakou jim dovolí technické prostředky, nikoliv jakou jim dovolí provider. Nehodlají počítat každý přenesený kilobajt a násobit jej částkou za přenesená data, kterou jim jejich poskytovatel stanovil. Nehodlají poslouchat reklamní slogany, nechtějí se upisovat smlouvami za používání internetu s několikaměsíčními výpovědními lhůtami. A nehodlají akceptovat omezování či kontrolování svojí komunikace.
Jsou to lidé, kteří se nebojí experimentů, chtějí se zdokonalovat a učit se nové věci a moderní komunikace patří mezi jejich velké koníčky a tomuto koníčku věnují často velkou část svého volného času.
Tato skupina lidí nechala komerční providery stranou a začali se na své náklady propojovat sami mezi sebou. Tak začala vznikat velká počítačová síť, jakýsi zmenšený model internetu, která v současné době pokrývá nejen celou Prahu a její nejbližší okolí, ale i mnoho dalších měst v ČR.

Jde o rozvíjející se experimentální amatérskou počítačovou síť, jejímž základním principem je svoboda. Tato síť se jmenuje CZFree.Net. Síť nemá žádnou centrální správu. Neexistuje žádný centrální řídící pult, ze kterého by se provoz sítě ovládal. Neexistuje žádný majitel celé sítě. Síť je schopna se do určité míry ovládat sama, reagovat na chyby a přizpůsobovat se svému rozrůstání. Samozřejmě důležitou věcí v síti je i konektivita do internetu. Ta se musí koupit od komerčního providera.

Do nějakého bodu v síti se přivede internetová linka o velké kapacitě. Tuto internetovou linku začnou využívat všichni členové sítě, kteří se společně složí na její financování. Výsledná cena je pak mnohem nižší, než kdyby si každý jednotlivý člověk takovouto internetovou linku pořizoval od komerčního poskytovatele sám.
Síť CZFree.Net není jen jakýmsi technickým odlidštěným monstrózním projektem. Naopak, za vším stojí lidé, jejich práce a jejich vztahy a hlavně spolupráce. Budování sítě je i o poznávání se se sousedy a navazování nových vztahů ve svém nejbližším okolí, ale i na diskusních fórech v rámci celé sítě. Snad i to, že lidé jsou tvorové společenští a dnešní doba má tendenci stavět lidi spíše do vzájemné izolace má svůj nemalý podíl na vznikání této velké svobodné sítě.

Text by edoras, úpravy Azzie

O CZFree.Net podrobněji? – technické povídaní
CZFree.Net (CZF) je amatérská neveřejná počítačová síť na území České republiky. Navazuje na ideu FidoNETu a packet radia, ale její cíl směřuje ke skutečnému broadbandu. Kdokoliv se může na své náklady připojit a rozšířit tak síť.

Sdílíme filozofii spřátelených sítí, které vznikají po celém světě. Kdo je vlastníkem a provozovatelem sítě CZFree.Net? Jak již bylo řečeno, CZFree.Net je amatérská síť, nemá žádného vlastníka ani provozovatele, a tudíž nemůže poskytovat jakékoliv garance.
Je tvořena z mnoha vzájemně komunikujících zařízení, které provozují soukromé osoby a jiné subjekty na své vlastní náklady.

Co mi tedy CZFree.Net přinese, když se připojím?
Všem, kdo se přípojí k síti, se otevírá možnost využití zdrojů sítě. Tyto služby poskytují uživatelé CZF na svou vlastní zodpovědnost a dle vlastní obchodní politiky – tedy jedná se o služby placené i neplacené. Zde jde například o poskytnutí konektivity k Internetu prostřednictvím iGW, mirrory internetových FTP serverů a webové portály.
Na síti je samozřejmě možné realizovat jakoukoliv legální aktivitu založenou na TCP/IP, tedy např. výměnu informací a dat, síťové hry, IP telefonii, streaming zvuku i videa a mnohé další.

Kolik mě bude připojení k CZFree.Net stát?
Připojení k CZF je v principu zdarma – veškeré náklady spojené s připojením do sítě jsou náklady na hardware nutný k realizaci připojení a náklady potřebné na jeho provoz.

Jaká je rychlost přenosu v síti CZFree.Net?
Rychlost přenosu mezi dvěma zařízeními připojenými v síti je dána nejpomalejším spojem na trase mezi těmito zařízeními a hustotou provozu. Vzhledem k povaze fungování sítě je tato rychlost nedefinovatelná, tudíž nemůže existovat žádná garance přenosové rychlosti a dokonce ani toho, že daná přenosová cesta bude neustále funkční.
Snaha pochopitelně směřuje k tomu, aby rychlosti v síti byly co největší a přenosy co nejspolehlivější, k čemuž přispívá postupné zahušťování sítě s množstvím redundantních tras a nasazování kvalitnějších přenosových technologií.

Je možné uvnitř sítě CZFree.Net nabízet placené služby, jako například přístup k síti Internet a servery s placeným obsahem?
Ano, je to možné. Poskytovat placené služby uvnitř sítě může kdokoliv splňující všechny zákonné náležitosti kterýmkoliv subjektům nacházejícím se rovněž uvnitř této sítě. Vzhledem k podstatě fungování sítě je však vyloučena jakákoliv garance dostupnosti služby pro uživatele.

Kolik stojí připojení k Internetu?
Připojení k Internetu je mimo rámec CZF, ale je poskytováno jednotlivými iGW, které jsou k CZF připojeny. Z toho vyplývá, že CZF nelze jakýmkoliv způsobem považovat za ISP. Cenová nabídka je záležitostí těchto iGW; mnohé z nich poskytují 32kbps připojení zcela zdarma.

Jaké technologie je použito?
Jakékoliv dostupné legální technologie, kterou jsou obě strany spoje schopné zajistit a na svoje náklady provozovat. V praxi CZF operuje převážně na bezdrátové technologii IEEE 802.11b/g (WiFi), tedy prostřednictvím mikrovlnných spojů v bezlicenčním pásmu 2.4 Ghz nebo 802.11a či nejnovější 802.11n v bezlicenčním pásmu 5Ghz s rychlostmi reílně až 100Mbit S využitím této technologie je možné budovat velmi levnou a výkonnou síť. Pokud je to však možné, upřednostňuje se připojení metalickými či optickými spoji, které jsou obecně spolehlivější a rychlejší. Jsou vhodné například pro panelové domy s více participujícími uživateli.
Spolu se sítí je zkoumán a vyvíjen i systém správy a řízení celého provozu, aby i při výpadku některých uzlů byla zajištěna spolehlivá funkčnost.

Text by hellteam, úpravy 6host